Actie / Promotion

Leegstaande panden actie

Brengt Leegstand Tot Leven

Terms and conditions:


 • Participation in this promotion is free of charge.
 • Participation takes place when you have sent an email or Whatsapp message with the requested information.
 • Every participant can participate in the promotion an unlimited number of times, provided it concerns unique properties.
 • If incomplete and / or incorrect data are provided during participation, Stenia Management has the right to exclude the participant from the promotion.
 • The duration of this promotion is indefinite.
 • Stenia reserves the right to modify or discontinue the promotion at any time without notice.
 • There will be no correspondence about results.
 • If several people report the same vacant building, only the person who passed on the property first has a chance of free living for 3 months or € 1000.00.
 • Only if Stenia actually manages a property is 3 months free living or € 1000.00 paid out.
 • Personal data of participants will only be stored and used by Stenia for this promotion and will not be provided to third parties.
 • Do you want to participate in this promotion, but are you younger than 18 years old? Then you only have a chance to win € 1000.00 and you need permission from your parents or guardians.
 • 3 months of free living can only be paid out to participants aged 18 or older
 • 3 months of free living only applies in the building indicated by the participant. Current residents of Stenia who take part in the promotion can exchange the 3 months of free living in the new building for 3 months of free living in their current home.
 • To prevent misuse, participants who sent in buildings that are not vacant will be disqualified. Of course a mistake can happen, but Stenia will decide whether it’s a mistake or misuse.

Actievoorwaarden: 


 • Deelname aan deze actie is kosteloos.
 • Deelname vindt plaats wanneer u een email of Whatsapp bericht heeft gestuurd met de gevraagde gegevens.
 • Iedere deelnemer kan een onbeperkt aantal keer deelnemen aan de actie, mits het om unieke panden gaat.
 • Als bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Steniabeheer het recht de deelnemer uit te sluiten van de actie.
 • De looptijd van deze actie geldt voor onbepaalde tijd. 
 • Steniabeheer behoudt het recht de actie zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment aan te passen of te beëindigen. 
 • Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 • Als meerdere personen hetzelfde leegstaande pand melden, maakt alleen de persoon die het pand als eerste door heeft gegeven kans op 3 maanden gratis wonen of €1000,00. 
 • Alleen als Steniabeheer een pand daadwerkelijk in beheer krijgen wordt 3 maanden gratis wonen of €1000,00 uitgekeerd.
 • Persoonsgegevens van deelnemers worden door Steniabeheer alleen opgeslagen en gebruikt voor deze actie en worden niet verstrekt aan derden. 
 • Wil je meedoen aan deze actie, maar ben je jonger dan 18 jaar? Dan maak je alleen kans op €1000,00 en heb je toestemming nodig van je ouders of verzorgers.
 • 3 maanden gratis wonen kan alleen worden uitgekeerd aan deelnemers van 18 jaar of ouder. 
 • 3 maanden gratis wonen geldt alleen in het door de deelnemer doorgegeven pand. Huidige bewoners van Steniabeheer die meedoen aan de actie, kunnen de 3 maanden gratis wonen wel inwisselen voor gratis wonen in hun huidige woning.
 • Om misbruik te voorkomen worden deelnemers die panden doorsturen die niet leeg staan gediskwalificeerd. Een foutje kan natuurlijk gebeuren, maar Stenia bepaald zelf of het om een fout of misbruik gaat.

Lopende projecten

Stenia

Villa Stenia werd rond 1854 gerealiseerd. Net als Veldheim en Peronnik is ook dit landhuis in neorenaissancestijl gebouwd; met witte accenten en...

Veldheim

In opdracht van burgemeester Johan Jacob Clotterbrooke Patijn van Kloetinge werd 1909 het imposante Veldheim gerealiseerd. Architect Jan Stuivin...

Peronnik

De in neorenaissancestijl gebouwde Villa Peronnik werd in 1881 gerealiseerd. Oorspronkelijk diende de sfeervolle villa als woning en later werd ...

Planetenbaan

Planetenbaan Op het terrein Planetenbaan in Maarssen staan meerdere kantoorpanden leeg. Stenia heeft één van deze panden in ...

Botel

Do you want to live on a boat with your friends in Amsterdam?! This is your chance, we have 10 studio's left! This unique hotel is located at th...