Actie

Terms and conditions

 • Participation in this promotion is free of charge.
 • Participation takes place when you have sent an email or Whatsapp message with the requested information.
 • Every participant can participate in the promotion an unlimited number of times, provided it concerns unique properties.
 • If incomplete and / or incorrect data are provided during participation, Stenia Management has the right to exclude the participant from the promotion.
 • The duration of this promotion is indefinite.
 • Stenia reserves the right to modify or discontinue the promotion at any time without notice.
 • There will be no correspondence about results.
 • If several people report the same vacant building, only the person who passed on the property first has a chance of free living for 3 months or € 1000.00.
 • Only if Stenia actually manages a property is 3 months free living or € 1000.00 paid out.
 • Personal data of participants will only be stored and used by Stenia for this promotion and will not be provided to third parties.
 • Do you want to participate in this promotion, but are you younger than 18 years old? Then you only have a chance to win € 1000.00 and you need permission from your parents or guardians.
 • 3 months of free living can only be paid out to participants aged 18 or older
 • 3 months of free living only applies in the building indicated by the participant. Current residents of Stenia who take part in the promotion can exchange the 3 months of free living in the new building for 3 months of free living in their current home.
 • To prevent misuse, participants who sent in buildings that are not vacant will be disqualified. Of course a mistake can happen, but Stenia will decide whether it’s a mistake or misuse.

Actievoorwaarden

 • Deelname aan deze actie is kosteloos.
 • Deelname vindt plaats wanneer u een email of Whatsapp bericht heeft gestuurd met de gevraagde gegevens.
 • Iedere deelnemer kan een onbeperkt aantal keer deelnemen aan de actie, mits het om unieke panden gaat.
 • Als bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Steniabeheer het recht de deelnemer uit te sluiten van de actie.
 • De looptijd van deze actie geldt voor onbepaalde tijd. 
 • Steniabeheer behoudt het recht de actie zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment aan te passen of te beëindigen. 
 • Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 • Als meerdere personen hetzelfde leegstaande pand melden, maakt alleen de persoon die het pand als eerste door heeft gegeven kans op 3 maanden gratis wonen of €1000,00. 
 • Alleen als Steniabeheer een pand daadwerkelijk in beheer krijgen wordt 3 maanden gratis wonen of €1000,00 uitgekeerd.
 • Persoonsgegevens van deelnemers worden door Steniabeheer alleen opgeslagen en gebruikt voor deze actie en worden niet verstrekt aan derden. 
 • Wil je meedoen aan deze actie, maar ben je jonger dan 18 jaar? Dan maak je alleen kans op €1000,00 en heb je toestemming nodig van je ouders of verzorgers.
 • 3 maanden gratis wonen kan alleen worden uitgekeerd aan deelnemers van 18 jaar of ouder. 
 • 3 maanden gratis wonen geldt alleen in het door de deelnemer doorgegeven pand. Huidige bewoners van Steniabeheer die meedoen aan de actie, kunnen de 3 maanden gratis wonen wel inwisselen voor gratis wonen in hun huidige woning.
 • Om misbruik te voorkomen worden deelnemers die panden doorsturen die niet leeg staan gediskwalificeerd. Een foutje kan natuurlijk gebeuren, maar Stenia bepaald zelf of het om een fout of misbruik gaat.